Disclaimer

Gewoon Ingeborg heeft veel zorg besteedt aan het opmaken van deze site. Als u op deze site rondkijkt, en de informatie over de producten bekijkt, ga ik ervan uit, dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en bent daar ook hiermee aan verbonden. Gewoon Ingeborg streeft ernaar om de website en webshop zoveel mogelijk up to date te houden. De site is met veel zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden.

De informatie die wordt aangeboden is bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.

Persoonlijk advies kan alleen verkregen worden door contact op te nemen met mij via de mail of telefonisch of tijdens een coach consult.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld, maar kunnen geen rechten aan verleend worden.

Gewoon Ingeborg adviseert persoonlijk advies te vragen voor gebruik van de olie. Op eigen inzicht olie aanschaffen kan invloed hebben op het gebruik en de werking.

Gewoon Ingeborg is dan ook evenmin aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en Gewoon Ingeborg kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Gewoon Ingeborg sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie.

 

Auteursrecht

Alles wat op deze website staat, is voorbehouden aan Gewoon Ingeborg. Hieronder valt onder andere de teksten, foto’s, en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Gewoon Ingeborg of de andere rechthouders.  

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Geen vervanging voor reguliere zorg.

Ik, Gewoon Ingeborg, ben een onafhankelijke distributeur van Young Living. De olie die hier in de webshop te vinden is, is niet ter vervanging van reguliere (huis)-artsenzorg. Ik stel dan ook geen diagnose. De olie kan helpen ter ondersteuning, niet ter behandeling.

Gewoon Ingeborg geeft dan ook persoonlijk advies indien daarom gevraagd wordt, maar dat is dus geen diagnose, en kan ook niet als zodanig gezien worden. Zoals eerder gezien kunnen hier ook geen rechten aan ontleend worden.

Ik, Gewoon Ingeborg, sta volledig achter de werking van de Young living olie.

 

 

 

 

0
    0
    Je winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar de winkel